New Visions of Reality 2

W 2. edycji NEW VISIONS OF REALITY, pionierskiego warszawskiego wydarzenia poświęconego nowym mediom i relacji sztuki z technologią, CKF im. Andrzeja Wajdy zaprasza do dyskusji o tym, jak wyzwania roku 2020 i trwające przemiany cywilizacyjne wpływają na sztukę, kulturę oraz adopcję mediów immersyjnych.

During the second edition of NEW VISIONS OF REALITY, a Warsaw-based new media event, Andrzej Wajda Centre For Film Culture invites you to join a discussion about the challenges of 2020 and how the current global changes impact art, culture and the adoption of immersive media.

 

2/10/2020

15:30 
Jak rok 2020 sprawił, że doceniliśmy znaczenie bycia razem

How 2020 made us understand the need of togetherness

Ana Brzezińska

16:00
Czy to już? Jak nowa normalność może przyspieszyć adopcję wirtualnej rzeczywistości

Are we there yet? How the new normal could become a VR adoption booster

Myriam Achard (Phi Centre), Maria Rakusanova (HTC Vive, Raindance), Liz Rosenthal (Venice VR, Creative XR, Power To The Pixel) Ana Brzezińska (moderator)

17:00
Potrzeba wspólnoty w czasach kryzysu

The importance of community in times of crisis

Ingrid Kopp (Electric South, Tribeca FF), Ana Brzezińska (moderator)

17:30
Dlaczego współtworzenie powinno stać się podstawą nowej normalności?

Why digital co-creation should become the new normal?

Katerina Cizek (MIT Open Documentary Lab), Ana Brzezińska (moderator)

Organizator: Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

***ENGLISH VERSION BELOW***

NOWE WIZJE RZECZYWISTOŚCI 2 - Inkubacja nowej rzeczywistości

Kiedy rok temu na warszawskim Żoliborzu otwierałyśmy pierwszą edycję Nowych Wizji Rzeczywistości, nikt nie podejrzewał, że zmiana, o której dyskutowali nasi goście i odbiorcy, nadejdzie tak prędko i z tak nieoczekiwanej strony. Naszym zamiarem, jako twórczyń wydarzenia poświęconego nowym mediom w kulturze i sztuce, było otwarcie krajowej dyskusji o przemianach społecznych, które stymuluje rozwój mediów immersyjnych. Rozmawialiśmy o globalnym środowisku twórczym, którego zasady i wartości kształtują się tu i teraz, które pragnie być inkluzywne i równościowe, które sprzeciwia się krzywdzącym schematom pracy opartej na wykluczających hierarchiach, jednostronnym lub niemal kolonizatorskim spojrzeniu na podejmowane tematy, a także ograniczeniom wynikającym ze skostniałych kanonów.

To środowisko w Polsce dopiero się rodzi. Jego powstanie i dobrostan zależą nie tylko od relacji z artystami i artystkami XR w innych krajach, gdzie kultura twórczości opartej na nowych technologiach jest znacznie lepiej ukształtowana. Będzie zależał głównie od tego, jak sami określimy pryncypia, które zadecydują o tym, jaką sztukę, kulturę komunikacji i współpracy chcemy wspierać i uprawiać.

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 postawił wszystkich przed tym samym dylematem: jak chcemy dalej żyć i co jest dla nas najważniejsze. Środowiska twórcze związane z mediami immersyjnymi stale zadają sobie to pytanie, co wynika zarówno z wczesnego etapu rozwoju przemysłu XR, jak i nadziei, która towarzyszy każdemu, kto pracuje z technologią.

Dlatego w 2020 roku Nowe Wizje Rzeczywistości 2 poświęcone będą temu, czego w ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się o sobie i naszej relacji z technologią, a także temu, jaką drogę widzimy przed sobą i czym może wkrótce okazać się tak zwana “nowa normalność”, której od początku pandemii poszukujemy.

Nasze spotkania odbywać się będą wyłącznie online. Wierzymy jednak, że doświadczenia z pierwszego lockdownu nauczyły nas, jak optymalnie wykorzystywać szanse, które daje komunikacja cyfrowa i skupienie, którego w czasach przed-pandemicznej dystrakcji brakowało nam, aby przemyśleć następny krok.

Ana Brzezińska
Kuratorka New Visions of Reality 2

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.